ประมวลภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนได้จัดทำขึ้นในระหว่างปีการศึกษา

วันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2565 ศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ นายปฏิภาณ โรจน์รุ่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพม.เชียงใหม่พร้อมด้วยคณะ ได้เข้ามากำกับ ติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา และการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 นายภานุรังษี คงธนกฤตกร ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติเข้าร่วม การอบรมการบริหารสนามฟุตบอลอย่างมืออาชีพยั่งยืนฯ จากกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ภายใต้โครงการ 'KING POWER THAI POWER พลังคนไทย"

โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ ขอแสดงความยินดีกับคณะครู และนักเรียนที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน และคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2565 ที่ได้เข้ารับรางวัลเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น โดยมีผู้ที่ได้รับรางวัลดังนี้

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 นายภานุรังษี คงธนกฤตกร ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมายให้นางสาวอัมพร ณรงค์นาถกิจ งานแนะแนวและนางสาวณัฎฐ์จิรา เขตเนาว์อนุรักษ์ ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ

วันอาทิตย์ ที่ 21 สิงหาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ได้จัด “การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนพัฒนาความสามารถในการดูแลและส่งเสริมป้องกันด้านจิตวิทยาในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565”

วันที่ 20 - 21 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นายวรายุทธ อุตตะมา นางสาวปิยาภรณ์ โปธา และนางสาวสุทธิพร ชัยพูน ครูโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ ได้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรจิตตปัญญาศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะทางจิตใจ รุ่นที่ 2 (โรงเรียนในจังหวัดทางภาคเหนือ)

โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทั้ง2ทีม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 (ชมเชย) การประกวดวาดภาพระบายสีลวดลายตุ๊กตาชนเผ่า"สืบสานลวดลาย เครื่องแต่งกายชนเผ่า"ภายใต้ โครงการจัดงานเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง"หัตถกรรม และกัญชงของแม่"

วันที่ 19 - 20 สิงหาคม พ.ศ.2565 นายภานุรังษี คงธนกฤตกร ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ, ว่าที่ร้อยตรีนิมิตร ธิยาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วยนางสาวพรรณทิวา อินทญาติ, นายชนะภัทรณ์ ภัทรวงศ์ตระกูล และนางสาวชฎาพร ยิ่งรักเพ็ญจันทร์ ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพของครู ในการจัดการเรียนรู้การศึกษาด้วยตนเอง (IS)

พิธีมอบโล่รางวัล “สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมจัดการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย (Best Practices) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564” 1) รางวัลชนะเลิศสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จในการจัดการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย ประจำปี 2564 ได้แก่ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ 2) รางวัลสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จในการจัดการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย ประจำปี 2564

วันที่ 20 สิงหาคม 2565 นางสาวอัมพร ณรงค์นาถกิจ ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูแนะแนว ตามโครงการ “ การพัฒนาทักษะชีวิต 8 core skills สำหรับนักเรียนในสังกัดสำนักงานงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ โดยใช้เครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาสุขภาวะระดับจังหวัด” ปีงบประมาณ 2565 ณ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

หมวดหมู่สินค้า

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้