fffff

image
 
 
 
 
  
 
 
 

การประเมินคุณธรรมและการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)

                         โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ ได้ดำเนินการตามโครงการ “ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส”เพื่อเป็นการแสดงถึงกระบวนการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในองค์กร อันเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สร้างทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกว่าการทุจริตเป็นการทำลายองค์กร และทำลายชาติ (เพิ่มเติม)

 

 

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ
โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรม
การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความ​โปร่งใส
โรงเรียน​คุณ​ภาพ​ระดับ​มัธยม​ศึก​ษา
นักเรียนและครูได้รับรางวัล ในงานเวทีวิชาการนวัตกรรมสะเต็มศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ ครั้งที่ 2 (THE 2nd NATIONAL Basic STEM Innovation Hybrid Forum 2022) 
รางวัล Best Practice

ประมวลภาพกิจกรรม

นักเรียนและครูได้รับรางวัล ในงานเวทีวิชาการนวัตกรรมสะเต็มศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ ครั้งที่ 2 (THE 2nd NATIONAL Basic STEM Innovation Hybrid Forum 2022) ดังนี้

ในวันที่ 20-21 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัด กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) English is fun with Thai and Singapore Culture ณ หอประชุมเพิ่มบุญ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 4/2 และ 4/3 ร่วมกับนักศึกษาจิตอาสาจากสิงคโปร์จำนวน 20 คนและอาจารย์ 3 คน -กิจกรรมในวันที่ 20 กันยายน 2565 จัดขึ้นโดยคณะครูโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ โดยเน้นให้นักเรียนสื่อสารกับชาวต่างชาติได้และกล้าแสดงออกที่จะพูดภาษาอังกฤษ โดยกิจกรรมหลักๆจะเป็นการสันทนาการร้อง เล่น เต้น เกี่ยวกับเพลงและเกมกิจกรรมภาษาอังกฤษ ให้นักเรียนรู้สึกว่าภาษาอังกฤษสนุกสนาน และนักเรียนจะมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ อีกทั้งนักเรียนจะได้คุ้นเคยกับชาวต่างชาติที่พูดภาษาอังกฤษและได้เพื่อนใหม่เพิ่มมากขึ้น

วันที่ 28 กันยายน 2565 โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ ได้รับการนิเทศติดตาม โครงการการเรียนภาษาต่างประเทศ โดยใช้รูปแบบการสื่อสารสองทางจากครูชาวต่างชาติ(NATIVE SPEAKER) และครูไทยที่มีวิธีการสอนที่เป็นเลิศ สำหรับระดับมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายภานุรังษี คงธรกฤตกร ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วยนางสาวพรรณทิวา อินทญาติ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประะมาณ แผนงาน และบุคคล ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่

วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2565 นายภานุรังษี คงธนกฤตกร ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ และตัวแทนคณะครู ได้เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตกับคณะผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว โดยมีคณะผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 8 ท่าน

วันที่ 22-23 กันยายน 2565 นักเรียน และคณะครู โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันในงานเวทีวิชาการ The 2nd National Basic STEM Innovation Hybrid Forum 2022 ณ ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่

วันที่ 20 กันยายน 2565 โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอนิสา ดำริสิงห์สกุล ประธานคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา2564 ที่ได้รับรางวัล "ในฐานะเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่" เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 19 กันยายน 2565 สมาชิกวุฒิสภา นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ รองประธานคณะกรรมาธิการ กมธ. การศึกษา เข้าเยี่ยมรับฟังการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้