ชื่อ - นามสกุล :นางสาวธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ
ตำแหน่ง :ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ผู้อำนวยการโรงเรียน
ที่อยู่ :
Telephone :0831978721
Email :thanthip2004@hotmail.com